Контакт

 

info@freska.rs

engleski@freska.rs

Издавачка кућа Фреска
Телефон: 011/ 405-6164
Факс:  011/ 405-6164

Маршала Бирјузова 3-5
Београд, Србија

PIB: 105649457

Матични број: 20429607

Текући рачун:

265-1110310001479-24

Raiffeisen bank, Beograd

Шифра делатности: 5811

 

 

   
 

 

 

      

Издавачка кућа Фреска

Маршала Бирјузова 3-5, Београд, Србија

Телефон:+381 11 405 6164,  Факс:+381 11 405 6164

Copyright © 2018 Издавачка кућа Фреска Designed by Ivana Dj