Планови и припреме

1. разред     2. разред   5. разред   6. разред    7. разред   8 разред    Средња школа

     
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРВИ РАЗРЕД
  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  
Годишњи план - word file
  СРПСКИ ЈЕЗИК  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file   НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  СРПСКИ ЈЕЗИК - допунска настава  
Глобални (годишњи) планови - zip file
Оперативни планови 1. полугодиште - pdf file
Дневне припреме 1. полугодиште - pdf file
Оперативни планови 2. полугодиште - zip file
Дневне припреме 2. полугодиште - zip file
  МАТЕМАТИКА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file   НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  МАТЕМАТИКА - допунска настава  
 

Глобални (годишњи) планови - zip file

 
Оперативни планови 1. полугодиште - pdf file
Дневне припреме 1. полугодиште - pdf file
Оперативни планови 2. полугодиште - zip file
Дневне припреме 2. полугодиште - zip file
  СВЕТ ОКО НАС  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  МУЗИЧКА КУЛТУРА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ЛИКОВНА КУЛТУРА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
  SMILES 1  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
Оперативни планови - zip file    НОВО
Микроплан - word file
  Дневне припреме - zip file  
  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
  Глобални (годишњи) планови - word file  
  Оперативни планови - zip file  
  Дневне припреме - zip file  
  ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
  Приручник "У улози разредног старешине" - word file  
  Глобални (годишњи) планови - zip file  
  Оперативни планови - zip file  
  Дневне припреме - zip file  
     
ДРУГИ РАЗРЕД
  ПРОЈЕКТНА НАСТАВА  
Годишњи план - word file    НОВО
  СРПСКИ ЈЕЗИК  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме (детаљно) - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  СРПСКИ ЈЕЗИК - допунска настава  
  Глобални (годишњи) планови - zip file  
Оперативни планови 1. полугодиште - pdf file
Дневне припреме 1. полугодиште - pdf file
Оперативни планови 2. полугодиште - zip file
Дневне припреме 2. полугодиште - zip file
  МАТЕМАТИКА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме (детаљно) - zip file     НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  МАТЕМАТИКА - допунска настава  
 

Глобални (годишњи) планови - zip file

 
Оперативни планови 1. полугодиште - pdf file
Дневне припреме 1. полугодиште - pdf file
Оперативни планови 2. полугодиште - pdf file
Дневне припреме 2. полугодиште - pdf file
  СВЕТ ОКО НАС  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме (детаљно) - zip file     НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
МУЗИЧКА КУЛТУРА
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ЛИКОВНА КУЛТУРА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
  SMILES 2  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
Оперативни планови - zip file    НОВО
Дневне припреме - zip file    НОВО
  ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  
  Глобални (годишњи) планови - word file     НОВО  
Оперативни планови - zip file    НОВО
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ  
  Приручник "У улози разредног старешине" - word file  
  Глобални (годишњи) планови - zip file  
  Оперативни планови - zip file  
  Дневне припреме - zip file  
     
  ПЕТИ РАЗРЕД  
  ИСТОРИЈА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - детаљно - zip file    НОВО  
Приручник – pdf file   НОВО
  ГЕОГРАФИЈА  
  Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО  
  Оперативни планови - zip file  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - детаљно - zip file    НОВО  
Приручник – pdf file   НОВО
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
   RIGHT ON 1  
  Глобални (годишњи) планови - zip file   НОВО  
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Микроплан - word file  
  Дневне припреме - zip file  
     
  ШЕСТИ РАЗРЕД  
  ИСТОРИЈА  
Глобални(годишњи) планови- zip file    НОВО
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - детаљно - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ГЕОГРАФИЈА  
Глобални (годишњи) планови - zip file    НОВО
  Оперативни планови - zip file    НОВО  
  Дневне припреме - word file    НОВО  
  Дневне припреме - детаљно - zip file    НОВО  
  Приручник – pdf file   НОВО  
  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
  RIGHT ON 2  
  Глобални (годишњи) планови - zip file   НОВО  
  Микроплан - zip file   НОВО  
  Дневне припреме - zip file   НОВО  
     
  СЕДМИ РАЗРЕД  
  ИСТОРИЈА  
  Историја - pdf file
     
  ОСМИ РАЗРЕД  
  ИСТОРИЈА  
  Историја - pdf file
     
  СРЕДЊА ШКОЛА  
  ИСТОРИЈА  
Припреме - Историја за 1. разред гимназије (zip)
Припреме - Историја за 2. разред гимназије ПМС (zip)
Припреме - Историја за 3. разред гимназије ПМС (zip)
Припреме - Историја за 3. разред гимназије ДЈС (zip)
Припреме - Историја за 4. разред гимназије ПМС (zip)
     
     

Издавачка кућа Фреска

Маршала Бирјузова 3-5, Београд, Србија

Телефон:+381 11 405 6164,  Факс:+381 11 405 6164

Copyright © 2018 Издавачка кућа Фреска Designed by Ivana Dj