СРЕДЊА ШКОЛА - уџбеници

   

ИСТОРИЈА

1. разред

гимназије

сви смерови


Немања Вујчић

Можете погледати поглавља из уџбеника.


 
Поглавље  

ЦЕНА: 990,00 дин

   

ИСТОРИЈА

2. разред

гимназије

општег типа и друштвено-језичког смера

Радивој Радић
Весна Рашковић


Можете погледати поглавља из уџбеника.


 
Поглавље  

ЦЕНА: 990,00 дин

 

ИСТОРИЈА

3. разред

гимназије

природно - математичког смера
4. разред

гимназије

општег и друштвено-језичког смера

Радош Љушић
Љубодраг Димић

Можете погледати поглавља из уџбеника.


 
Поглавље 

ЦЕНА: 820,00 дин

   
 

ИСТОРИЈА

3. разред

гимназије

општег и друштвено-језичког смера

Радош Љушић

Можете погледати поглавља из уџбеника.


 
Поглавље  

ЦЕНА: 840,00 дин

   
   
   

Издавачка кућа Фреска

Маршала Бирјузова 3-5, Београд, Србија

Телефон:+381 11 405 6164,  Факс:+381 11 405 6164

Copyright © 2018 Издавачка кућа Фреска Designed by Ivana Dj