Наручите на еКњижари
Претрага уџбеника

Историја 3/4, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Историја 3/4, уџбеник за трећи разред гимназије природно-математичког смера и четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера

Уџбеник одговара захтевима савремене наставе, при чему се развија критичко и стваралачко мишљење и подстиче се самосталан истраживачки рад.

Аутори:

(Поређани по азбучном реду имена аутора)

Тип корица:

меки повез

1.350,00 РСД

    Опис

    У овом уџбенику обрађени су историјски процеси од 1878. године до данас. Нека важнија питања из опште историје, као и нека из националне прошлости, разматрана су склопу сложенијих међународних односа и прилика и са више појединости. Уџбеник су аутори снабдели историјским изворима, питањима, задацима и предлозима за рад у радионицама, занимљивостима датим у антрфилеима, на крају лекција или на крају тематских целина. Њима смо хтели да помогнемо ученицима у обнови градива, проширењу сазнања и развоју критичке мисли о неким битним историјским питањима. Приложени текстови и историјски извори могу да подстакну наставника да, у посебним случајевима, оде корак напред у давању других задатака или осмишљавању радионица, на пример из локалне историје, уколико су важни за разумевање општих збивања.