Наручите на еКњижари

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред + кутија с материјалима за рад

Уџбеник долази у комплету с материјалима за рад, као и задацима који су одштампани на 36 самолепљивих картица.

Тип корица:

меки повез

Број страна:

96

Решење Министарства просвете: 650-02-00615/2019-07

1.650,00 РСД

    Опис

    Уџбеник је оригиналан и представља помак у односу на постојећа издања јер ученик, развијајући стваралачко мишљење и естетске критеријуме, напредује кроз практичан рад. Иновативне методе рада делују стимулативно на ученике, њихов интелектуални развој и стицање функционалног знања.  Уџбеник je вишефункционално дидактичко средство богато иновативним ликовним, образовним, васпитним и другим сазнајним садржајима. Кутија са материјалима за рад посебно је корисна јер ученици на једном месту добијају папире, подлоге и картице са задацима, и не морају да купују блок за цртање.