User image
Наручите на еКњижари

Математика 1, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

890,00 РСД

    Опис

    Мултимедијални PDF уџбеник Математикa 1 ауторке Светлане Јоксимовић својом концепцијом и садржајима прати захтеве савремене, дигиталне наставе коју одликују персонализованост, интерактивност и аутоматизација. На врло функционалан начин ово дигитално наставно средство обједињује традиционалне и савремене наставне методе и облике рада са ученицима. Овај тип уџбеника има све елементе штампаног уџбеника. Представља умрежен скуп интегралних тематских целина са бројним интерактивним садржајима који су јасно представљени одговарајућим иконицама и повезани са одређеним делом лекције. Интерактивни математички задаци у складу су са захтевима новог Плана наставе и учења и на иновативан начин прате сваку лекцију у мултимедијалном PDF уџбенику. Посебан квалитет овог дигиталног издања је у великом броју задатака који се разликују од оних у штампаном. Задаци су осмишљени тако да подстичу развој логичког мишљења и на тај начин омогућавају усвајање функционалних знања. Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се афирмише њихов активан приступ у процесу учења. Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује виши квалитет наставног процеса, а ученицима олакшава процес учења чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим.