Наручите на еКњижари

Математика 4, уџбеник из 4 дела за четврти разред

Математика 4 је уџбеник подељен на четири дела, уз помоћ којег ће ђаци научити да читају, пишу, упоређују и рачунају бројеве веће од хиљаду.

Тип корица:

меки повез

Решење Министарства просвете: 650-02-00237/2020-07

1.890,00 РСД

    Опис

    Структура уџбеника обезбеђује прегледност која је јако битна ученицима, када је у питању велики број лекција. Уџбеник садржи разноврснe задатке, различите тежине, који су прилагођени ученицима свих нивоа знања, при чему су тежи задаци посебно обележени. Осим дефиниција и задатака, присутан је и велики број илустрација које помажу да ученици лакше савладавају рачунске операције и цртање фигура у геометрији.