User image
Наручите на еКњижари

Српски језик 1 буквар, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

470,00 РСД

    Опис

    Мултимедијални PDF уџбеник „Буквар 1“ својом концепцијом и садржајима прати захтеве савремене, дигиталне наставе коју одликују персонализованост, интерактивност и аутоматизација. На врло функционалан начин ово дигитално наставно средство обједињује традиционалне и савремене наставне методе и облике рада с ученицима. Као и штампано издање, мултимедијални PDF „Буквар“ пружа могућност комбиновања монографског и групног поступка у настави почетног писања и читања. Графомоторичке вежбе прате занимљиве анимације које упућују на елементе слова у свакодневном окружењу. Писање појединачних слова такође прате видео-записи, а неограничена могућност њиховог понављања обезбеђује лакше памћење, сигурност и извеснија постигнућа у описмењавању ученика. Дигитални садржаји такође су повезани са садржајима других предмета олакшавајући реализацију интегративне и тематски организоване наставе. Садржаји из језика, језичке културе и књижевности такође су заступљени у разноврсним дигиталним садржајима. Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се подстиче њихов активан приступ у процесу учења. Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује виши квалитет наставног процеса, а ученицима олакшава процес учења чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим.