User image
Наручите на еКњижари

Српски језик 1 читанка, дигитални уџбеник

НАПОМЕНА: Ако сте купили штампани уџбеник, кôд за откључавање овог дигиталног уџбеника сте већ добили бесплатно уз штампано издање. Овај дигитални уџбеник налази се на нашој платформи е-учионица на www.eucionica.rs, а уколико га поручите, кôд за откључавање ћете добити путем имејла (у случају плаћања платном картицом) или уз рачун (у случају плаћања поузећем приликом испоруке).

480,00 РСД

    Опис

    Мултимедијални PDF уџбеник „Читанка 1“ има форму и садржај штампаног уџбеника, али али нуди и могућност коришћења различитих мултимедијалних садржаја. Својом концепцијом и садржајима прати захтеве савремене, дигиталне наставе коју одликују персонализованост, интерактивност и аутоматизација. На врло функционалан начин ово дигитално наставно средство обједињује традиционалне и савремене наставне методе и облике рада са ученицима. Мултимедијални PDF Читанке садржи јасно одвојене тематске блокове који су подржани одговарајућим дигиталним садржајима: звучним записима књижевних текстова, кратким филмовима, анимацијама, интерактивним задацима. Разноврсни задаци су прилагођени узрасту и на ненаметљив начин усмерени ка провери нивоа постигнућа прописаних исхода за овај предмет. Кроз различите задатке омогућено је и међупредметно повезивање, али и практична реализација интегративне наставе. Специфичност дигиталног окружења омогућава изградњу фамилијарнијег односа ученика према овом наставном средству. Кретање кроз дигиталне садржаје прилагођено је узрасту, знању и вештинама ученика, чиме се подстиче њихов активан приступ у процесу учења. Овај уџбеник нове генерације наставнику обезбеђује виши квалитет наставног процеса, а ученицима олакшава процес учења чинећи га богатијим, креативнијим и занимљивијим.