Наручите на еКњижари

Вести

16.01.2018.

Креативнија настава историје без непотребне фактографије

Креативнија настава историје без непотребне фактографије

НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕТАКЕ

Нови наставни програм за предмет историја у петом разреду основне школе, за разлику од претходног, садржи неколико битних новина. Неке су општег карактера и односе са на концепт самог програма, који је исходно оријентисан и усклађен са стандардима постигнућа ученика за крај основног образовања.

Таквим приступом, акценат је стављен на остваривање конкретних, проверљивих исхода преко којих се стичу знања из историје, али и развијају аналитичке и вештине историјског мишљења и граде одређене компетенције.

− Суштинску новину у програму представљају нарочито дефинисани исходи којима се издваја и наглашава веза између прошлости и историјских тековина које нас окружују у савременом свету. Конкретно, у наставној пракси, нови програм омогућава растерећење градива изостављањем непотребне фактографије, стварање више могућности за креативнији приступ настави у коме ће ученици не само стицати знања из историје, већ развијати елементарне аналитичке вештине, способност селекције извора, информација и њиховог повезивања, али и препознавати значај прошлости за обликовање света у коме живе − појашњава др Марко Шуица, ванредни професор Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду.

Садржаји наведени у програму су подељени на основне, који су обавезни, и проширене, који су намењени заинтересованим ученицима. Посредством проширених садржаја стицала би се додатна знања, или би се наставнику омогућило да темељно објасни поједине феномене (нпр. Пелопонески рат). Редакција