Наручите на еКњижари

Вести

11.05.2020.

Настава на даљину за ученике са сметњама и тешкоћама у развоју

Настава на даљину за ученике са сметњама и тешкоћама у развоју

У Закону о основама система образовања и васпитања се, као један од основних циљева образовања, дефинише пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима. Образовање ученика са сметњама и тешкоћама у развоју за сваког наставника представља изазов, јер захтева велики труд око планирања и припремања наставе, као и непрекидно учење и прилагођавање. Обезбедити услове за оптималан развој ученика са сметњама и тешкоћама у развоју у пракси је веома тешко и захтева укљученост свих актера образовног процеса. У ванредним условима, насталим због пандемије ковида 19, наставници су суочени са новим проблемом: Како реализовати наставу на даљину која ће бити прилагођена ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју?

Одговор на ово питање је веома комплексан, а решења се разликују од случаја до случаја. С обзиром на чињеницу да не постоји универзално решење, решили смо да укратко представимо функционалности дигиталних уџбеника и алата, који могу допринети успешној реализацији прилагођених наставних програма.

Шта нам може олакшати рад по ИОП-у

На сајту е-учионица бесплатно су доступни електронски уџбеници издавачких кућа Klett, Нови Логос и Фреска за све предмете који се изучавају у првом, другом, петом и шестом разреду. Уџбеници су доступни и ученицима и наставницима.

Они су погодни јер се могу користити за рад по ИОП-у 1 на тај начин што ће наставник означавати и задавати ученику само задатке основног нивоа. Задаци су интерактивни и ученик их може решавати више пута док не дође до тачног решења.

За ученике са којима се ради по ИОП-у 2, наставник може користити примере задатака који се налазе у уџбеницима из претходног (или претходних) разреда. На пример: ученик 2. разреда може преузети уџбеник матеметике за први разред и решавати задатке који одговарају његовим развојним потребама, док ученици 3. и 4. разреда могу користити задатке из уџбеника за 1. и 2. разред.Наставницима су доступни и е-приручници у којима се налазе предлози припрема и додатни материјали за све предмете који се изучавају у првом, другом, петом и шестом разреду.Комуникација са ученицима и родитељима се може одвијати путем ЛМС система за управљање учењем у склопу е-учионице, тачније коришћењем опције Моја школа. 

Како прилагодити поједине наставне садржаје у условима наставе на даљину

Циљ овог текста јесте да вас инспирише и упути на могућности коришћења дигиталних садржаја у раду са ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју.

Показаћемо то на једном примеру прилагођеног наставног програма.

Предмет: Математика

Разред: други (ИОП 1), трећи и четврти разред (ИОП2)

Област: Природни бројеви до 100

Садржај: Појам половине

Очекивани исходи:

Очекује се да ученик/ученица уме да уочи и препозна половину на графичком приказу или конкретном материјалу.

Наставна средства: штампани уџбеник издавача који ученик/ученица користи, дигитални уџбеник (могу се користити уџбеници издавачких кућа Klett, Нови Логос и Фреска), интернет конекција, рачунар, инсталиран програм за снимање екрана и звука, на пример Free cam.

Активности наставника:

1. Врши преглед задатака у е-уџбенику које ће задати.

Отворити дигитални уџбеник и пронаћи лекцију Разломци, прегледати интерактивне задатке, слике и одабрати задатке и објашњења који се односе на усвајање исхода часа.

2. Припрема задатке прилагођене способностима ученика.

Поред задатака у дигиталном уџбенику, задати и задатке за практичан рад, које ће ученик/ученица радити смаостално и/или уз помоћ родитеља:

А) Узми лист папира из блока за цртање. Савиј га тако да добијеш два једнака дела – две половине. Исеци папир по линији која је настала савијањем. Једну половину обој црвеном бојом.

Б) Припреми две пластичне чаше и два фломастера или бојице. Подели фломастере/бојице у две чаше тако да у свакој чаши буде исти број фломастера. Колико фломастера има у свакој чаши?Покушај да урадиш исто са:

4 фломастера/бојице – Колико их сад има у свакој чаши?

6 фломастера/бојица – Колико их сад има у свакој чаши?

8 фломастера/бојица – Колико их сад има у свакој чаши?

10 фломастера/бојица – Колико их сад има у свакој чаши?

3. Снима видео-лекцију Разломци – половина

Видео-лекцију можете снимити помоћу дигиталног алата Free cam, који се веома једноставно преузима и користи за снимање екрана рачунара и гласа истовремено.Основу за снимање видео-лекције чини дигитални уџбеник. Као мотивацију користити песму Кад би мени дали, за коју је музику написао Ненад Милосављевић – Неша Галија, а текст Бранислав Црнчевић. Песму изводи хор Колибри. Снимљену лекцију сачувати на рачунару и отпремити на Јутјуб.

4. Дели линк ка Јутјубу, односно ка снимку лекције.

Линк се може поделити путем опције Моја школа на е-учионици (уколико је формирано одељење) или на начин који одговара наставнику и родитељима (електронска пошта, Вајбер и сл.).

5. Шаље упутство родитељу о начину на који може послати повратну информацију.

Уколико наставник користи е-учионицу, повратну информацију може добити у виду датотеке коју родитељ прилаже у делу где је креиран задатак или слањем слике/документа кроз неки други вид електронске комуникације.

6. Прегледа урађене задатке и шаље повратну информацију о степену савладаности исхода, као и препоруку о даљем раду.

Активности ученика/родитеља:

У зависности од нивоа способности, ученик/ученица неке од задатака обавља самостално, а неке уз помоћ родитеља.

1. Отвара и прати видео-лекцију самостално и/или уз помоћ родитеља. Видео-лекцију ученик/ученица може зауставити (паузирати) и вратити уназад уколико нешто није добро разумео/разумела.

2. Ради задатке које је задао наставник, прво у дигиталном уџбенику, а потом и у штампаном.

3. Ради задатке које је задао наставник кроз упутство у видео-лекцији.

4. Родитељ фотографише или снима поступак израде задатака и прослеђује материјал наставнику.

5. Након повратне информације добијене од наставника, по потреби увежбава одређене радње како би у потпуности остварио/остварила предвиђени исход часа.

У прилогу је пример снимљене видео-лекције.

Надамо се да ће Вам пример послужити као инспирација и подстицај да и сами користећи дигиталне уџбенике на лак и занимљив начин ученицима приближите појмове које треба да усвоје.

Ауторка текста: Марина Ињац,

професорка разредне наставе,

ОШ „Душко Радовић”, Нови Београд