Наручите на еКњижари

Вести

18.05.2020.

Оцењивање у настави на даљину

Оцењивање у настави на даљину

Ближи се крај школске године. Више пута надлежни су указали да се настава завршава крајем овог месеца. Јунске дане предвидели су за евентуални долазак у школе због поправљања оцена, пријемне испите за упис у специјализована одељења средњих школа, завршни у осмолеткама, а све према ванредним епидемиолошким мерама, које су и даље на снази.

Од почетка увођења ванредног стања, наставници су без сумње постали суперхероји образовно-васпитног процеса. Захваљујући великој мотивацији и огромном труду који улажу, наставни процес је наставио нормално да се одвија. Међутим, оно што интригира од почетка наставе на даљину, а поготово сада како се ближи крај године, јесте оцењивање и закључивање оцена. Школе су затворене, али настава траје у континуитету, па тако и оцењивање.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја још на самом почетку преласка на учење на даљину нагласило је да је потребно прећи на формативно оцењивање ученика.

Шта то заправо значи?

Формативно оцењивањe захтева већу интерактивност ученика и наставника коришћењем електронских мрежа и платформи. Један од начина за формативно оцењивање у ванредним околностима јесте електронски портфолио (е-портфолио) ученика, који представља збирку ученичких радова, која приказује резултате које је ученик постигао кроз разне активности у наставном процесу.

Оно што је важно јесте да постоји свакодневна комуникација наставника са ученицима јер то омогућава наставницима да прикупе што више података о томе како ученици уче и докле су стигли у савладавању градива.

Постоји много форми и алата погодних за формативно процењивање рада ученика. То подразумева задатке као што су на пример: есеји, развој постера, коришћење електронске поште, виртуелни групни рад, Скајп или Вибер интервјуи, ППТ презентације, истраживачки задаци, играње улога у виртуелној учионици, ученички портфолио и слично.

Током учења на даљину наставници могу ученицима прослеђивати тестове и контролне вежбе путем друштвених мрежа, електронском поштом или путем платформе, а урађене радове ученици могу на исти начин враћати наставницима да их прегледају и оцене. Поред тога, наставници коришћењем алата за прављење упитника и квизова могу да креирају кратке тест форме са задацима вишеструког избора и кратког одговора.

На веб-страницама Завода за унапређивање образовања и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја могуће је наћи алате за интеракцијуразвој квизова и упитника и алате за сарадњу и дељење који значајно могу да олакшају рад наставника када је у питању вредновање исхода учења.

Како бисмо наставницима помогли у процесу утврђивања градива, кроз наше редовне Newsletter-e трудимо се да кроз различите и занимљиве форме олакшамо тај процес, као и само оцењивање ученика.

Електронски дневник поред сумативних оцена има предвиђена поља за уношење формативних процена. Све формативне оцене и увиди наставника у току имплементације наставе на даљину би требало да буду искоришћени за сумативно оцењивање на крају наставне године.

Описане поступке праћења и вредновања је могуће применити за највећи број ученика. Ипак, постоји и мањи број ђака који није у могућности да учествује у интерактивној, електронској комуникацији. За такве ученике школе су у обавези да обезбеде штампане материјале или коришћење расположивих школских ресурса.

Још од априла, наставници у електронским дневницима ревносно вреднују знање и ангажовање ученика: симболима, белешкама, описним и бројчаним оценама.

Како је за лист „Политика” истакла директорка једне београдске основне школе, све су оцене релевантне и рачунају се у закључну оцену за завршетак разреда. Ђаци већ имају закључну оцену из првог полугодишта, које иначе траје дуже од другог. У другом полугодишту су имали оцене у дневнику и пре ванредног стања. Оцена која се закључује за крај разреда не сме бити мања од аритметичке средине свих периодичних оцена нити већа од највеће оцене убележене у дневнику, пише „Политика”.