User image
Наручите на еКњижари

Вести

04.08.2022.

Почните школску годину у позитивној атмосфери

Почните школску годину у позитивној атмосфери

Родитељи, директори и наставници наводе ученичку дисциплину, или боље речено недисциплину, као један од највећих проблема у школи, а истраживања то и потврђују.

Ученици чак и до 50% времена у одељењу не проводе радећи оно што би требало да раде, а наставник за време часа интервенише у просеку 16 пута како би одржао дисциплину.

Наставници наводе дисциплину као свој главни проблем, након чега следе мотивација и индивидуалне разлике. Најчешћи проблеми у вези са дисциплином у школи јесу: ометање рада (48%), непоштовање других ученика, опреме и наставника (23%), непажња (17%) и недостатак одговорности и мотивације (15%).

Појам управљање одељењем односи се на понашања наставника и оне факторе организације у одељењу који доводе до стварања позитивне средине за учење. Појам дисциплина односи се на понашање наставника као реакцију на ученичка понашања која ометају ред, сигурност и процес учења.

Свако одељење посебна је социјална група, са сопственим нормама, психолошком атмосфером и очекивањима, како од ученика тако и од наставника. Прошетамо ли кроз различита одељења у школи, открићемо да у једном влада узбуђење и ентузијазам, у другом се осећа напетост и страх, док је у трећем потпуна анархија.

Наставник управља одељењем и треба да предузме све како би под његовим управљањем одељење успешно функционисало као високо кохезивна група. У високо кохезивним одељењима ученици се добро познају и међусобно су повезани. Конфликти се конструктивно решавају и нема сукобљених појединаца као ни подгрупа. Ученици су међусобно у пријатељским односима и радо помажу једни другима. Воле да раде заједно и спремни су да уложе напор ради постизања заједничких циљева (нпр. освајање награде за најбоље одељење, припрема за извођење школске позоришне представе, организација излета и сл.).

Наставник може подстицати кохезивност одељења тако што:

  • даје ученицима задатке који захтевају сарадњу;
  • смањује такмичење на најмању могућу меру;
  • подстиче просоцијално понашање;
  • помаже сваком ученику да се идентификује са одељењем као целином;
  • избегава фаворизовање неких ученика, не сваљује кривицу увек на исте ученике.